Badacze z Ukrainy - w obliczu wojny w ich kraju - potrzebują wsparcia, żeby mogli pracować naukowo!

prof. dr hab. Maciej Żylicz

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy częścią systemu finansowania nauki w Polsce, na który składają się nie tylko agencje publiczne, ale także nasza organizacja pozarządowa. Jesteśmy podmiotem niezależnym, który działa trochę inaczej niż instytucje państwowe, ale z nimi współpracuje. Łączy nas przede wszystkim wspólna troska o rozwój nauki.

Odróżnia nas od siebie źródło finansowania. Choć wchodzimy czasem w sojusz z administracją publiczną i bierzemy udział w procesie wydawania funduszy strukturalnych w Polsce, to jesteśmy prywatną fundacją, opierającą swoją niezależność na możliwości samodzielnego kreowania i finansowania swoich działań.

Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Więcej informacji znajduje się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.