Researchers from Ukraine - in the face of war in their country - need support so that they can work in science!

Katarzyna Pronobis

Contact Us

Katarzyna Pronobis
pronobis@fnp.org.pl
kom. 728 344 249

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa

NIP: 526-03-11-952
REGON: 012001533
KRS: 0000109744